Coach Systemisch Werken

Iedereen maakt deel uit van een systeem. Je maakt deel uit van een familie, we maken deel uit van de maatschappij, onze maatschappij maakt deel uit van de Europese gemeenschap en uiteindelijk maken we deel uit van de wereld. Zowel je familie als je werkomgeving en zelfs de maatschappij die Nederland heet is een systeem. Iedereen en alles heeft invloed op elkaar. Het is als een machine waar elk afzonderlijk onderdeel haar eigen functie heeft maar zonder elkaar de machine niet zou werken.

Als mensen in een systeem werken we redelijk vergelijkbaar. We zijn onderdeel van een systeem en worden beïnvloed door het systeem waartoe we horen. Neem nu een familiesysteem.

Misschien had je bet-over-grootvader de overtuiging dat je vooral normaal moest doen en hard moest werken zodat je erbij hoorde. Zo’n overtuiging kan generaties lang worden doorgegeven als onderdeel van het systeem en nu heb jij hem ook. Alleen je hebt geen idee hoe je eraan komt en wat je moet doen om er vanaf te komen. Want jij hebt andere plannen.

Systemisch werken leert je systemen van mensen te doorgronden. Wat is de dynamiek, wat zijn de onderlinge verhoudingen, hoe is het systeem van invloed geweest op jou leven nu. Dit maakt systemisch werken razend interessant want je krijgt inzicht in jou en wat je allemaal van jouw systeem hebt meegekregen zonder dat je het zelf in de gaten hebt gehad en wat jij allemaal doorgeeft aan anderen wat niet van jou is. Ook als je zelfstandig coach of therapeut bent, kun je met deze opleiding prima aan de slag.

Systemisch werken 1: de basis

In het eerste deel van deze opleiding ga je kennis maken met de diverse onderwerpen van Systemisch Werken en krijg je een idee hoe je dit kunt gaan toepassen op de systemen waar jij deel van uit maakt. Je gaat op een intense wijze aan de slag met Systemen en ook hoe je deze kunt gebruiken in coaching.

Dit eerste deel is verdeeld in vier blokken van 2 dagen, waarmee je aan de slag gaat met de verschillende soorten opstellingen. De theoretische basis wordt afgewisseld met veel praktijkoefening, waarin je gaat ervaren en waarnemen, zodat je dit ook zélf toe kunt gaan passen.

Blok 1: Kennis maken met systemisch werken

In blok 1 maak je kennis met de grondbeginselen van het systemisch werken. Je zult inzicht krijgen in je eigen systemen, gaan ervaren hoe opstellingen werken en maakt kennis met het werken met ‘het lege midden’. Je maakt kennis met de rol van representant en leren ‘waar te nemen’.

Verder aan bod komen:

 • Leren systemisch waar te nemen
 • De principes van het systemisch werken
 • Rangorde binnen systemen
 • Verloop van een opstelling
 • Het genogram en organogram; systemisch werken met familie en bedrijven

Blok 2: Systemische orde

Tijdens blok 2 gaan we verder met de systemische principes. Hoe krijg je de kennis en inzichten en wat kun je ermee? Je leert meer over de systemische orde die aan de basis van onze relaties ligt. De dynamiek van familiebanden, waarbij we dieper ingaan op de rol van de ouders; de plaats van vader en moeder. Daarnaast leer je patronen te herkennen die zijn ontstaan in de persoonlijke geschiedenis van de cliënt.

Verder aan bod komen:

 • Primaire, secundaire en overgenomen gevoelens
 • Geweten
 • De verschillende manieren van opstellen
 • Binding, volgorde, geven & nemen.
 • Buigen
 • Het zélf beginnen van korte opstellingen

Blok 3: Dynamieken binnen het systemisch werken

In dit blok leer je welke dynamieken er allemaal in het systeem van herkomst kunnen zijn. Patronen kunnen op allerlei manieren ontstaan waardoor het systeem als het ware verstrikt raakt in haar eigen patronen en elke deelnemer in het systeem bewust en onbewust meeneemt in de verstrikking. Dit kan door recente gebeurtenissen maar ook jaren geleden en zelfs generaties geleden. Denk maar eens aan een oorlogsverleden wat nog steeds haar weerslag kan hebben binnen een familiesysteem.

Verder aan bod komen:

 • Helende, oplossende en ordeningszinnen
 • Familieopstellingen en relaties
 • De lijn van vader en moeder
 • Hoe kan jij de ander het beste helpen?

Blok 4: Organisatieopstellingen

In dit blok gaan we aan de slag met organisatie opstellingen. Organisatie opstellingen geven inzicht in de dynamiek en de relaties tussen de verschillende mensen in de organisatie. Organisatie opstellingen worden veelvuldig gebruikt om een team of organisatie snel tot de kern van een probleem te laten komen.  Doordat opstellingen ook verbinden, komt een groep dichter bij elkaar en stimuleert het de samenwerking.

Verder aan bod komen:

 • Het verschil tussen familie- en organisatieopstellingen
 • Verschillende opstellingsmogelijkheden en interventies
 • Inzicht verkrijgen in loopbaan
 • Verschillende soorten leiderschap

Systemisch werken 2: opstellen en begeleiden

In het tweede deel van de opleiding leer je zélf opstellingen te begeleiden, waarbij de nadruk ligt op het zélf oefenen met opstellingen onder supervisie. Je leert over de verschillende fases binnen een opstelling en welke stappen je hierin kunt ondernemen. Je gaat zélf werken met dynamieken, fenomenen en ordeningen.

Blok 5: De verschillende fases binnen het opstellen

Het proces van opstellingen zal hierin stap voor stap behandeld worden waarbij je als opsteller gaat leren hoe je dit vorm kunt geven. Je eigen houding, de vragen die je gaat stellen en het ontdekken van ‘de vraag achter de vraag’ zijn belangrijke elementen. Het bepalen van de opstelling, de bewegingen, de interventies, je gaat zélf leren en ervaren hoe je dit vorm geeft.

Ook aan bod komt:

 • Inleidend interview en diagnostiek
 • Het starten, begeleiden en beëindigen van een opstelling
 • Verschillende vormen van opstellingen

Blok 6: Werken met verschillende dynamieken

Dit blok gaan we een stap verder waarin je eerder behandelde thema’s gaat herkennen en gaat werken met datgene dat zich aandient. Daarnaast staat jouw rol als opsteller centraal en ga je hier verder mee aan de slag. Details in het waarnemen en ervaren, werken met thema’s en ervaren wanneer je je terughoudend opstelt en wanneer ingrijpt.

Ook aan bod komt:

 • Individuele tafelopstelling begeleiden
 • Werken met wat zich aandient
 • Vertrouwen in jezelf als opsteller

Blok 7: Zelf opstellen

Een stap verder, de stap als opsteller. Hoe begeleid jij individueel een opstelling, welke dynamiek zie je naar voren komen, wat ga je opstellen en hóe ga je alle representanten en de cliënt begeleiden. Dit blok staat in teken van praktijk, waarin je ook onder supervisie een familieopstelling begeleid.

Ter voorbereiding voor toetsing is van belang:

 • Je voert 3 coaching sessies uit gericht op systemisch werken met werkelijke cliënten waarover je gespreksverslagen & behandelplannen inlevert. De cliënten vullen een evaluatie over jou als coach in.
 • Je bent bereid tijdens de opleiding tot een supervisiegesprek (investering €175) met betrekking tot jouw ontwikkeling als systemisch opsteller.